حدیث

مطالب دسته ی "حمزه سید الشهدا"

اشعار شهادت حضرت حمزه علیه السلام – مجموعه سوم

اشعار شهادت حضرت حمزه علیه السلام – مجموعه سوم

اشعار شهادت حضرت حمزه علیه السلام –   علی زمانیان عبا رسید که گرما به پیکرت نرسد و گرد وخاک به موی مطهرت نرسد عبارسید به جسمت قبول حرفی نیست ولی خداکند از راه خواهرت نرسد اگر رسید به مقتل دعا کن ان لحظه کسی برای جدا کردن سرت نرسد تلاش کن به روی خاک تشنه […]

ادامه مطلب ...
شعرشهادت حضرت حمزه علیه السلام ـ مجموعه دوم

شعرشهادت حضرت حمزه علیه السلام ـ مجموعه دوم

شعرشهادت حضرت حمزه شعرشهادت حضرت حمزه علیه السلام ـ محمودژولیده ای شهید رکاب پیغمبر پدر و مادرم فدای تو باد ای اُحُد شاهد شهادت تو عمر من وقف در ثنای تو باد * در دلم حسرت زیارت توست که تو محبوب مردمی حمزه طبق نصّ صریح آل نبی اسدالله دومی حمزه * از سلام زیارتت […]

ادامه مطلب ...
اشعارشهادت حضرت حمزه سیدالشهدا علیه السلام  ـ مجموعه اول

اشعارشهادت حضرت حمزه سیدالشهدا علیه السلام ـ مجموعه اول

نور چشم پیمبری حمزه
چه قدَر مثل حیدری حمزه
اسدالله دیگری حمزه
به خداوند، محشری حمزه
 
ای مُلقّب به سیّدالشهدا
حامی مُخلص رسول خدا
 
هم عمو هم برادرش بودی
همه جا یار و یاورش بودی
تو علمدار لشکرش بودی
جنگجوی دلاورش بودی
 
تا نظر بر سپاه می کردی
روزشان را سیاه می کردی

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...