اشعار بازگشت کاروان اهل بیت به مدینه ـ مجموعه اول

اشعار بازگشت کاروان اهل بیت به مدینه ـ مجموعه اول

آمدم از سفر ،مدینه سلام
خسته و خون جگر مدینه سلام

با شکوه و جلال رفتم من
دیده ای با چه حال رفتم من

وقت رفتن غرورِ من دیدی
آن شکوهِ عبورِ من دیدی

محملم پرده داشت یادت هست؟
جای دستی نداشت یادت هست

ثروت عالمین بود مرا
دلبری چون حسین بود مرا

دستِ عباس پرده دارم بود
علی اکبرم کنارم بود

 

 ادامه مطلب….

 

ادامه مطلب ...