حدیث

مطالب دسته ی "حضرت علی اكبر (ع)"

اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ مجموعه سوم

اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ مجموعه سوم

اسب برعکس نرو ، خیمه ی ما اینطرف است
آنطرف مطمئن هستم گذر ِ مقراض است

تا سر ِ پاست برم زود به دادش برسم
من اگر دیر کنم در خطر ِ مقراض است

کار از کار گذشت و پسرم گیر افتاد
آه پروانه یِ من در شرر ِ مقراض است

سر ِ زانوم کمک کرد که بیایم به سرت
محتضر کردن من هم هنر ِ مقراض است

آه ای بلبل ِ خوش خوان و اذان گویِ حرم
رویِ بال و پر ِ تو ردِّ پر ِ مقراض است

تیغ اینطور، تنی را متلاشی نکند
ارباً اربا شدنت زیر ِ سر ِ مقراض است

 

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...
شعرحضرت علی اکبر علیه السلام ـ شعرهشتم محرم ـ مجموعه دوم

شعرحضرت علی اکبر علیه السلام ـ شعرهشتم محرم ـ مجموعه دوم

شعرحضرت علی اکبر   شعرحضرت علی اکبر علیه السلام ـ شعرهشتم محرم ـ علیرضاعنصری   گـر چه دیر آمدم و بال و پرت رفت ز دست خــیز ، از جا پسرم که پدرت رفت ز دست تـا کـه بـی حـال به روی سر اسب افتادی خواهـرم گـفـت برادر پسرت رفت ز دست اشـک هـا راه […]

ادامه مطلب ...
اشعارهشتم محرم – حضرت علی اکبر علیه السلام – مجموعه اول

اشعارهشتم محرم – حضرت علی اکبر علیه السلام – مجموعه اول

برسان زود جوانان حرم را عباس

که بیارند به خیمه پسرم را عباس

 

دسترنج ِ همه ی عمر مرا باد تکاند

جمع کن روی عبایم ثمرم را عباس

 

به زمین میزندم…،داغ جوان سنگین است

پس بگیر از دو طرف زیر پرم را عباس

 

زخم تیری که قرار است نصیب تو شود

کاش میدوخت به هم چشم ترم را عباس….

 

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...