شعریازدهم محرم ـ شعرگودال قتلگاه ـ مجموعه اول

شعریازدهم محرم ـ شعرگودال قتلگاه ـ مجموعه اول

ای پاره پاره پیکر قرآن! سرت کجاست؟
آه! ای سر بریده! بگو پیکرت کجاست

فریاد «وا عطش عطشا» رفته تا کجا
سقّای کودکان تو، آب‌آورت کجاست؟

ای ماه من! که ماه تمامیّ عالمی
ماه بلند‌قامت تو، اکبرت کجاست؟

بی‌نغمه مانده بر سر گهواره اش، رباب
شش‌ماهه ی نشسته به خون، اصغرت کجاست؟

 

ادامه مطلب…

ادامه مطلب ...