حدیث

مطالب دسته ی "شب عاشورا"

شعرشب عاشورا  ـ شعرعصرعاشورا ـ شعر وداع امام حسین علیه السلام ـ مجموعه دوم

شعرشب عاشورا ـ شعرعصرعاشورا ـ شعر وداع امام حسین علیه السلام ـ مجموعه دوم

با هر بهانه،‌ای پری ام گریه میکنی
ای منتهای دلبری ام گریه میکنی

آهسته زیر چادر خود ازغریبی ام
ای یادگار حیدری ام گریه میکنی

امشب به قد وقامت عباس دلخوشی
فردا به بی برادری ام گریه میکنی

آیا کمان حرمله را خواب دیده ای ؟
داری به بی کبوتری ام گریه میکنی

کم گریه کن برای من امشب عزیز ِمن
فردا برای بی سری ام گریه میکنی

درقتلگاه ،‌بعد شهادت ، دم غروب
بر یادگار مادری ام گریه میکنی

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...
اشعار شب عاشورا  ـ اشعارعصرعاشورا ـ اشعار وداع امام حسین علیه السلام ـ مجموعه اول

اشعار شب عاشورا ـ اشعارعصرعاشورا ـ اشعار وداع امام حسین علیه السلام ـ مجموعه اول

 از زبان حضرت زهرا(س) :

 

ازخدااول برایت اذن پوشیدن گرفتم

بعدهرشب بین انگشتم نخ وسوزن گرفتم

 

سوزن مژگان می آمد با نخ اشکم برایت

از کنار بوریا یی کهنه پیراهن گرفتم

 

بارها پیراهنت را بر تنت پوشانده آن وقت؛

در خیال خود سرت را نیز بر دامن گرفتم

 

دیدم آن نامرد را بر سینه ات با تیغ عریان

پیرهن را هر زمان از قسمت گردن گرفتم

 

ادامه مطلب…

ادامه مطلب ...