حدیث

مطالب دسته ی "امام حسن (ع)"

اشعارشهادت امام مجتبی علیه السلام ـ مجموعه سوم

اشعارشهادت امام مجتبی علیه السلام ـ مجموعه سوم

اشعارشهادت امام مجتبی علیه السلام ـ محمد معارف وند در سوگ حسن عزا بپا تا نکنید خشنود دل حضرت زهرا نکنید اما بُود او به نام کوچه حساس در سینه زنی کوچه دگر وا نکنید ***************** اشعارشهادت امام مجتبی علیه السلام ـ رضاباقریان دارم به سرخیِ جگرت گریه می کنم بر آه آهِ دور و […]

ادامه مطلب ...
اشعار شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام  ـــ مجموعه دوم

اشعار شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ـــ مجموعه دوم

اشعار شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام  ـــ رضااسماعیلی از تو گفتم باز با چشمانِ تر ، شرمنده ام گفتم از داغ دل و خون جگر ، شرمنده ام دلشکسته ، فصل داغت را گشودم پیش رو دل ندارم تا بگویم بیش تر ، شرمنده ام محشری بر پاست ، از بیدار باش داغ تو […]

ادامه مطلب ...
شعر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام  ـــ مجموعه اول

شعر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ـــ مجموعه اول

ما چشم به احسان کریمان داریم
شوق نمک خوان کریمان داریم
در سفره ی خود نان کریمان داریم

با رزق کریمان چو بسازیم همه
از خلق همیشه بی نیازیم همه

امشب که گداییم، گدای دو کریم
سرگرم عزاییم، عزای دو کریم
در خیمه ی حزن بچه های دو کریم

با فاطمه یا محمدا می گوییم
با زینبشان یا حسنا می گوییم

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...