حدیث

مطالب دسته ی "امام موسی کاظم (ع)"

اشعار شهادت موسی بن جعفر علیه السلام _  مجموعه سوم

اشعار شهادت موسی بن جعفر علیه السلام _ مجموعه سوم

اشعار شهادت موسی بن جعفر علیه السلام _  وحید قاسمی   گوشه ی دخمه خلوتی دارد کوه طورش همین سیه چال است نمک ِ آخرِ مناجاتش روضه های شهید گودال است توبه می کرد جای مردم شهر گریه می کرد جای ما و شما پسر فاطمه دعا می خواند نیمه شبها برای ما و شما […]

ادامه مطلب ...
اشعارشهادت موسی بن جعفر علیه السلام – مجموعه اول

اشعارشهادت موسی بن جعفر علیه السلام – مجموعه اول

 

چشمهایش همه را یاد خدا می انداخت
لرزه بر جان و دل تک تک ما می انداخت
 
پا برهنه همه بر بُشر شدن محتاجیم
نظری کاش که بر ما، گذرا می انداخت
 
دست بسته فقط او بود که شد دست به خیر
سکّه نه، ماه به کشکول گدا می انداخت
 
آن همه زخم به روی بدنش بود ولی
زَهر هم بر جگرش چنگ، جدا می انداخت

 

ادامه مطلب….

 

ادامه مطلب ...
شعرشهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام – مجموعه دوم

شعرشهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام – مجموعه دوم

 

کسی بدون دلیل از صدا نمی افتد
لب کلیم ز سوز دعا نمی افتد

کریم در غل و زنجیر هم کریم بُود
به دست بسته شده، از عطا نمی افتد

اگرچه خاک نشسته به روی لب هایت
عقیق، پا بخورد از بها نمی افتد

مگر چه گفته به تو این زبان دراز یهود؟
همیشه از دهنش ناسزا نمی افتد

 

ادامه مطلب….

 

ادامه مطلب ...