حدیث

مطالب دسته ی "امام حسن عسکری (ع)"

اشعار میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام – مجموعه اول

اشعار میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام – مجموعه اول

سامرا خاک گل ماست خدا می داند
خاک من از گل مولاست خدا می داند

نظر از سامره بردار دلم را بنگر
حرم عسگری اینجاست خدا می داند

نه من از کوی تو دورم به همین منزل چند
بعد منزل نه به اینهاست خدا می داند

حج تویی کعبه تویی در دل من خانه توست
طوف کوی تو مهیاست خدا می داند

حرم و گنبد و گلدسته تو در عرش است
عرش زوار دل ماست خدا می داند

طلب و دعوت و همت همگی نزد شماست
ورنه دل قافله پیماست خدا می داند

بین مانیست کمی فاصله یابن الهادی
جز من و گرد همین قافله یابن الهادی

 

ادامه مطلب….

 

ادامه مطلب ...
اشعار ولادت امام حسن عسگری علیه السلام  – مجموعه دوم

اشعار ولادت امام حسن عسگری علیه السلام – مجموعه دوم

شما که جود و کرم عادت و مرام شماست
گدا همیشه پر از شرم احترام شماست

شما که صاحب شیرین ترین اسمائید
همیشه روی لب ما طنین نام شماست

شما که هیچ زمان حج نرفته اید اما
هم آب زمزم و هم کعبه تشنه کام شماست

شماکه حجت حقید در برابر ما
به گفته خودتان فاطمه امام شماست

تو را به فاطمه آقا خودت دعایی کن
که استجابت، اجزایی از کلام شماست

دعا برای فرج نزد آستانه توست
کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

 

ادامه مطلب….

 

ادامه مطلب ...