شعر ولادت پیامبر وامام صادق علیها سلام ـ مجموعه دوم

شعر ولادت پیامبر وامام صادق علیها سلام ـ مجموعه دوم

شعر ولادت پیامبر وامام صادق علیها سلام ـ محمدرضاناصری ازاین مولود فرُّخ پی هزارو چارصد سال است زمین دور خودش می گردد و بدجور خوشحال است فقط این جمله در تایید میلاد نبی کافی ست که شیطان از نزولش تا همیشه ناخوش احوال است زمین و آسمان مکه طوری نوربارانند که دیدار دوتاشان هم تماشا […]

ادامه مطلب ...