زندگینامه امام حسین

 

زندگینامه امام حسین علیه السلام ازولادت تاوقایع پس ازشهادت

سلام بر تو که گلویت، بوسه ‏گاه پیامبر بود. ای خلاصه فاطمه و علی! بر ما بتاب که در تیرگی خاک، بی‏ آفتاب یاد تو، پامال عبور روزهاییم و تنها عشق است که می‏تواند در تعریف تو، قد راست کند. می‏گویند: «پایان شب سیه سپید است» و ازاین‏ رو، خورشید تو دوبار، متولد شد؛ یکی در خانه فاطمه و دیگربار بر نیزه‏ های شبزدگان.شرح زندگانی ات آنقدرجانسوزاست که حتی ریگ بیابان هم تاب شنیدنش رانداشت وندارد،برآن شدیم دردوقسمت به آن پرداخته ،باشد که موردقبول قرارگرفته ولبخندرضایت حضرت صدیقه کبری شاملمان شود؛

الف:خلاصه ای اززندگانی امام حسین علیه السلام ، که شرحی است مختصر ومفیدازولادت تاشهادت سیدوسالار شهیدان

ب:کامل ترین زندگینامه امام حسین علیه السلام ،مشتمل بر چهارده قسمت ازقبل ولادت ارباب تا بازگشت کاروان اهل البیت علیها سلام به مدینه،دراین قسمت تلاش شده تادرحد توان شرحی تقریباکامل ازماوقع به عرض عزیزان مداح ودوستداران امام حسین علیه السلام برسانیم .

فرقی نمی کند در کجای قرن چندم ایستاده باشم !
مهم این است که من همچنان رعیتم و تو اربابی یا حسین …
راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : آب ، آتش ، خاک ، هوا …
آبی که از تو دریغ کردند
آتشی که در خیمه گاهت افتاد
خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردهاو هوایی که عمری ست افتاده در دل ها …
ترکیب این چهار عنصر می شودکربلا

السلام علیک یااباعبدالله

چقدر نام تو زیباست اباعبدالله                 چشم تو خالق دنیاست اباعبدالله
دستگیری ز گدا گردن هر ارباب است       کار ما دست تو آقاست اباعبدالله

تقدیم  به ۱۷۵شهیدقواصی که قراراست فردا(سه شنبه۲۶خرداد۹۴) تشییع شوند.

الف : خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

 

ب :کامل ترین زندگینامه امام حسین علیه السلام

بخش اول: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ ولادت

الف: پدر و مادر امام حسین (ع)
ب: قبل از ولادت امام حسین (ع) و تعبیر یک خواب
ج: اندوه و گریستن پیامبر بعد از ولادت امام حسین (ع)
د: سال ولادت امام حسین (ع)
ه: مراسم میلاد امام حسین (ع)
و: عنایت پیامبر به امام حسین (ع)
ز: چهره امام حسین علیه السلام
ک: القاب و کنیه امام حسین (ع)
ل: نقش انگشتر ، عطر و خانه امام حسین (ع)

بخش دوم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ پیامبروخبرشهادت

الف: خبر پیامبر از شهادت امام حسین(ع)

بخش سوم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ رفتار عُمَر باامام حسین

الف: عُمَر و حضرت امام حسین (ع)

بخش چهارم : زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ شخصیت امام حسین

الف: ساختارهای تربیتی امام حسین (ع)

بخش پنجم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ حکومت یزیدوشرایط مدینه

الف: حکومت یزید و عدم بیعت امام حسین (ع)
ب: احضار امام حسین (ع) توسط مروان
ج: آغاز حکومت یزید و کینه او به پیامبر

بخش ششم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ حرکت ازمدینه به مکه

الف: روز وداع و ترک مدینه به سمت مکه
ب: حرکت امام حسین (ع) بسمت مکه
ج: امام حسین (ع) در مکه

بخش هفتم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ علت سفربه عراق

الف: انتخاب هجرت به عراق
ب: تصمیم سفر عراق و نامه بنی هاشم
ج: نامه های امام حسین (ع) به زعمای بصره
د: علل هجرت از مکه
ه: سخنرانی امام حسین (ع) در مکه و انجام عمره

بخش هشتم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ آغازسفرازمکه به سمت عراق

الف: سفر از مکه به سوی عراق
ب: نامه ی امام حسین (ع) به مردم کوفه در حاجر
ج: در صحرای کربلا – رویارویی با حر
د: پیوستن گروهی از مردم کوفه به امام حسین (ع)

بخش نهم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ ورودکاروان امام حسین به کربلا

الف: کاروان در کربلا و لشکرکشی کوفیان
ب: پیشروی لشکر دشمن

بخش دهم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ صبح عاشورا وتوبه حربن ریاحی علیه الرحمه

الف: روز عاشورا و دعای امام حسین علیه السلام
ب: خطبه و اتمام حجت امام با دشمنان

بخش یازدهم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ آخرین وداع تا غارت خیمه ها

الف: وداع با خانواده در لحظات شهادت امام حسین (ع)
ب: آخرین مناجات امام حسین (ع) با خداوند
ج: شهادت امام حسین (ع)
د: غارت کردن پیکر امام حسین (ع)

بخش دوازدهم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ وقایع عصرعاشورا تاحرکت کاروان اسرا ازشام

الف: غارت اموال وبه آتش کشدن خیمه ها
ب: وقایع شام غریبان امام حسین علیه السلام
ج: دفن شهدای کربلا توسط قوم بنی اسد
د: وقایع روز یازدهم محرم وعبور کاروان ازقتلگاه
ه: حرکت کاروان به سوی کوفه
و: گرداندن سر شریف امام حسین علیه السلام در کوفه
ز: حرکت کاروان به سمت شام
ک: ورود اهل بیت علیهم السلام به مجلس یزید پلید
ل: جایگاه اهل بیت علیهم السلام در شام

بخش سیزدهم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ بازگشت کاروان اسرا از شام به کربلا (اربعین)

الف: حرکت کاروان از شام
ب: اربعین امام حسین علیه السلام
ج: حرکت کاروان از کربلا

بخش چهاردهم: زندگینامه امام حسین علیه السلام ـ بازگشت کاروان امام حسین به مدینه

الف: بازگشت کاروان به مدینه
ب: استقبال از کاروان کربلا
ج: خطبه امام سجاد علیه السلام
د: ورودکاروان به مدینه