حدیث

مطالب دسته ی "پیامبر اکرم (ص)"

گریزهای مداحی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

گریزهای مداحی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

گریزهای مداحی رسول اکرم گریزهای مداحی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم حلیمه و شیرخوارگی پیامبر(ص)  از حلیمۀ سعدیّه نقل است که: ما ده نفر از زنان بادیه بودیم که از منزل خود بیرون آمدیم تا اطفال شهر مکه را گرفته به منزل خود برده شیر دهیم، من و شوهرم به واسطۀ ضعف شترمان […]

ادامه مطلب ...
زندگینامه پیامبراکرم صلی الله علیه وآله

زندگینامه پیامبراکرم صلی الله علیه وآله

 رفتار و خلق و خوی پیامبر ( ص )

خداوند در حق رسول مکرمش محمد بن عبد الله (ص ) می فرماید: “انک لعلی خلق عظیم . براستی که بر خلق عظیمی هستی ” (سوره قلم آیه ۴) بنده ناتوانی چه می تواند در حق پیامبری که سراپا فضیلت و رحمت و منبع خیر و نیکی و بزرگواری است بگوید؟ آنچه می گویم قطره ای است از دریا. خوی پیامبر (ص ) و رفتار آن بزرگوار و کردار آن حضرت ، سرمشق مسلمین و بلکه نمونه عالی همه انسانها است و در حقیقت تجسم اسلام . پیغمبر (ص ) به همه مسلمانان با چشم برادری و با نهایت مهر و محبت رفتار می کرد. آن چنان ساده و بی پیرایه لباس می پوشید و بر روی زمین می نشست و در حلقه یاران قرار می گرفت که اگر ناشناسی وارد می شد، نمی دانست پیغمبر (ص ) کدام است . در عین سادگی ، به نظافت لباس و بدن خیلی اهمیت می داد. وضوی پیامبر (ص ) همیشه با مسواک کردن دندانها همراه بود. از استعمال عطر دریغ نمی فرمود. همیشه با پیر و جوان مؤدب بود.

 

ادامه مطلب…

 

ادامه مطلب ...