زندگینامه حضرت عبدالله بن الحسن المجتبی علیه السلام

زندگینامه حضرت عبدالله بن الحسن المجتبی علیه السلام

زندگینامه حضرت عبدالله بن الحسن زندگینامه حضرت عبدالله بن الحسن المجتبی علیه السلام درباره ولادت این یادگارعزیز امام مجتبی علیه السلام چیزی درمقاتل معتبرنیافتیم، به ناچاربرآن شدیم تابه بیان شهادت حضرت قدمی هرچندناچیزدرراه اهل البیت برداشته باشیم. زندگینامه حضرت عبدالله بن الحسن المجتبی علیه السلام مرحوم صدر قزوینی در حدائق می‌فرماید:شک وشبهه‌ای نیست دراینکه امام […]

ادامه مطلب ...