حدیث

مطالب دسته ی "بقیع"

اشعارسالروزتخریب بقیع ـ رباعی سالروز تخریب بقیع ـ مجموعه دوم

اشعارسالروزتخریب بقیع ـ رباعی سالروز تخریب بقیع ـ مجموعه دوم

اشعارسالروزتخریب بقیع اشعارسالروزتخریب بقیع ـ علیرضا خاکساری پرده ی اول *********** امشب از طبع شاعرانه ی من باز هم چهار پاره می جوشد قلمم باز غیرتی شده و خون دفتر دوباره میجوشد به گمانم که سر رسید عزاست عطر غم بر مشام می آید واژه ها هم مودب اند اینجا شعر با احترام می آید […]

ادامه مطلب ...
اشعار هشتم شوال سالروز تخریب بقیع ـ مجموعه اول

اشعار هشتم شوال سالروز تخریب بقیع ـ مجموعه اول

تخریب کرده اند حرم و بارگاهتان
آنها که زنده اند به لطف نگاهتان
 
بر روی مهربانیتان چشم بسته اند
با خود نگفته اند چه بوده گناهتان
 
از نسل هیزم آورشان که عجیب نیست
آتش زنند دوباره دل پر زآهتان
 
روز سقیفه بود اگر بی حرم شدید
یا بین کوچه بود که بستند راهتان
 
اول زدند مادر و بعدش حسینتان
افتاد بین تیغ و نیزه و شد قتلگاهتان
 
وقتی رسید یوسف کنعان فاطمه
با او بنا کنیم حرم دلبخواهتان

 

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...
تخریب قبور بقیع …. چرا ؟….وچگونه؟

تخریب قبور بقیع …. چرا ؟….وچگونه؟

تخریب قبور بقیع تخریب قبور بقیع … چرا ؟ … وچگونه؟… و راستی چقدر دلتنگم میخواهم از بهشت بگویم از آنجا که وعده گاه مؤمنان است جنت، که تجری من تحتها الانهار است و به راستی چقدر دلتنگم دنبال واژه های بهشت میگردم رضوان – نعیم – جنت – …- جنه البقیع بقیع؟؟ مگر جای […]

ادامه مطلب ...