حدیث

مطالب دسته ی "اشعار رمضان"

شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ مجموعه دوم

شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ مجموعه دوم

  شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ شاعر ناشناس سفره ی افطار ما پر سفره دیدار نه ما بفکر هرکسی هستیم اما یار نه غصه هجر تو را خیلی نداریم عفو کن سرسری از وصل میخوانیم با اصرار نه کارگر کم داری آقا جان سخنران بیشمار قیل و قال از غربتت کردیم اما کار نه […]

ادامه مطلب ...
شعرمناجات باامام زمان درشب قدر – مجموعه اول

شعرمناجات باامام زمان درشب قدر – مجموعه اول

شعرمناجات باامام زمان درشب قدر – علیرضا بدیع   قرآن به سر گرفتم و گفتم : سلام عشق! یعنی به جز حریم تو بر من حرام عشق ترسم که در سماع کشانم قنوت را آن جا که قبله گاه تو باشی، امام : عشق ! با خون وضو بگیر و دو رکعت غزل بخوان آن […]

ادامه مطلب ...
اشعارمناجات باامام زمان درماه رمضان ـ مجموعه اول

اشعارمناجات باامام زمان درماه رمضان ـ مجموعه اول

اشعارمناجات باامام زمان درماه رمضان اشعارمناجات باامام زمان درماه رمضان ـ احسان محسنی فر چشمم به انتظار تو تر شد نیامدی اشکم شبیه خون جگر شد نیامدی گفتم غروب جمعه تو از راه می رسی عمرم در این قرار به سر شد نیامدی تا خواستم به جاده ی وصل تو رو کنم غفلت مرا رفیق […]

ادامه مطلب ...