اشعار مناجات با امام رضا علیه السلام – مجموعه اول

اشعار مناجات با امام رضا علیه السلام – مجموعه اول

اشعار مناجات با امام رضا علیه السلام –  محمد میلانی (شاکر) به کارم گیر افتاده خودت مشگل گشایی کن در این دریای طوفانی دوباره ناخدایی کن اجابت با دعای توست، عنایت در عطای توست کرامت با خدای توست،خدایی کن خدایی کن به جای تو به مردم رو زدم نومید برگشتم اگرچه بی وفا بودم تو […]

ادامه مطلب ...