اشعار مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام – مجموعه اول

اشعار مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام – مجموعه اول

اشعار مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام –  شاعر ناشناس   بهترین نقطه دنیا صَحن مولا حیدر است آن که گشته مالک دنیا و عُقبا حیدر است آبرو دارم من از شمس جمال مرتضی آن که کرده قلب ما را چو ن مُصَفا حیدر است فخر من باشد به عالم شیعه مولا شدم […]

ادامه مطلب ...