اشعار ولادت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام _  مجموعه ششم

اشعار ولادت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام _ مجموعه ششم

اشعار ولادت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام _  پوریا باقری   کعبه وا شد ، همه جا بوی خدا پیچیده آیه ی سوره ی ایمان همه جا پیچیده بندِ قنداقه نبندید به دستانِ خدا کور باشند همه شرک پرستانِ خدا دست های نبیُ اللّه به زیرِ سَرِ او کلِّ عالم بخدا تکه ای از […]

ادامه مطلب ...