شعر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – مجموعه نهم

شعر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – مجموعه نهم

شعر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – وحید قاسمی با یک نگاه مَحرَم اسرار می شوم پروانه وار میثمِ تمار می شوم سرمستِ جرعه هایِ توأم حضرت شراب من جایِ کعبه، میکده هوشیار می شوم کار از جنون و مستی و دیوانگی گذشت «یک دَم علی علی نکنم هار می شوم» تو قاتلِ منی، […]

ادامه مطلب ...