حدیث

  • اشعار عید سعید غدیر – شعر عید غدیر – مجموعه سوم
  • شعر مناجات با ابا عبدالله الحسین علیه السلام – مجموعه هشتم
  • ویژه نامه محرم ۹۵ شامل اشعارمحرمی ،سبک مداحی و….
  • اشعار مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام – مجموعه اول
  • اشعارعیدغدیرخم ـ شعرعید ولایت حضرت علی علیه السلام  ـ مجموعه دوم
اشعار عید سعید غدیر – شعر عید غدیر – مجموعه سوم شعر مناجات با ابا عبدالله الحسین علیه السلام – مجموعه هشتم ویژه نامه محرم ۹۵ شامل اشعارمحرمی ،سبک مداحی و…. اشعار مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام – مجموعه اول اشعارعیدغدیرخم ـ شعرعید ولایت حضرت علی علیه السلام  ـ مجموعه دوم

شعر امام زمان

اشعار شهادت

اشعار ولادت ها

پاسخ به شبهات

سبک مداحی

گریزهای مداحی

مدح و مناجات