حدیث

  • شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ مجموعه دوم
  • اشعاربعدازشهادت حضرت علی علیه السلام ـ مجموعه اول
  • شعرمناجات باامام زمان درشب قدر – مجموعه اول
  • رباعی شهادت حضرت علی علیه السلام
  • گریزهای مداحی مناجاتی
شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ مجموعه دوم اشعاربعدازشهادت حضرت علی علیه السلام ـ مجموعه اول شعرمناجات باامام زمان درشب قدر – مجموعه اول رباعی شهادت حضرت علی علیه السلام گریزهای مداحی مناجاتی

شعر امام زمان

اشعار شهادت

اشعار ولادت ها

پاسخ به شبهات

سبک مداحی

گریزهای مداحی

مدح و مناجات